Workshops

Titel Inhoud Spreker

Differentiëren: spelen of leren?

#klas #leerbuddy #zomerschool

Vanuit beleid en onderzoek wordt er steeds vaker gehamerd op het belang van differentiëren in de klas. Volgens sommigen leidt dit echter de aandacht te veel  af van het leren. Onderwijs is meer dan spelende werkvormen, er moet ook geleerd worden. Tijdens deze workshop wordt de discussie over pretpedagogiek versus kennisgericht lesgeven besproken met betrekking tot binnenklasdifferentiatie.

Esther Gheyssens

Schoolmaker, zelfstandig ondernemer en gastprofessor educatieve master Universiteit Gent.
Esther is een onderwijskundige met een focus op differentiatie, activerend onderwijs en lerarenopleiding.

Bouwen aan netwerkorganisaties is bouwen aan vitale coalities

#brede school #klas #zomerschool #leerbuddy

Zelden zagen we zo snel zo veel onverwachte samenwerkingen ontstaan als tijdens deze Corona-crisis. Mensen zoeken partners om samen een probleem aan te pakken. Innovatieve oplossingen en creativiteit ontstaan op het raakvlak tussen sectoren en kennisdomeinen. Maar samenwerken is makkelijker gezegd dan gedaan, zeker als je die samenwerking duurzaam en vitaal wil maken. Bouwen aan een vitale coalitie,..het is een weg van vallen en opstaan.

  • Wie betrek ik (bondgenoten, concurrenten, tegenstanders, …)?
  • Hoe gaan we om met verschillende belangen en hoe kan ik mezelf blijven?
  • Hoe houd je de samenwerking in stand door zowel verschil, conflict én verbinding te omarmen?
  • Welke mandaten hebben we en hoe nemen we beslissingen?
    Welke samenwerkingsmodellen kunnen we hanteren?

Lies Lambert

In de eerste plaats doorbraakarchitect bij Tweeperenboom. Maar ook kleuteronderwijzeres, sociaal agoog en systemisch organisatiecoach. Ze deed de afgelopen jaren ervaring op als procesbegeleider bij Schoolmakers, als coördinator bij het Mysterie van Onderwijs en Kompas en als gezins- en loopbaanbegeleider bij Liaan, Kompas en GR35.

Dromen over zomerscholen

#brede school #zomerschool

In deze workshop willen we de ervaringen en expertise van de zomerscholen gebruiken om samen na te denken én te dromen over een toekomstbeeld voor zomerscholen in Vlaanderen. Vertrekkende vanuit de evaluatiegesprekken en focusgroepen die werden gehouden, gaan we creatief met enkele ideeën en bouwstenen aan de slag.

Stijn Rooms

Schoolmaker en zaakvoerder van Studio COL. Medewerker van Zomerscholen Vlaanderen en Leerbuddy Vlaanderen.

Kiezen voor talent: gelukkige mensen, uitzonderlijke prestaties.

#klas #zomerschool #leerbuddy

Iedereen heeft talent. Maar dat talent wordt niet altijd gezien of op de beste manier ingezet. In deze workshop leer je kijken door een talentenbril. Je leert wat talent is (en wat niet) maar ook hoe je talent kan inzetten om leersprongen te maken met individuen en organisaties.

Sophie Slabbinck

Sophie Slabbinck is een een talentenarchitect: zij helpt individuen en organisaties om hun dromen waar te maken door in te zetten op talent. Als juriste, MBA en psychotherapeute heeft zij groeitrajecten begeleid in zeer uiteenlopende sectoren: van de kunstwereld tot openbaar bestuur, van scholen tot multinationals. Haar ervaringen deelt ze ook als keynote speaker en docent.

Effectieve zomerscholen om kwetsbare groepen te empoweren

#school #brede school #zomerschool

Het inrichten en faciliteren van zomerscholen is één van de oplossingen om onderwijsongelijkheid proactief te bevorderen. Er zijn echter nog heel wat uitdagingen. Vanuit wetenschappelijk onderzoek en 6 jaar aan eigen ervaringen bespreken we aanbevelingen op drie niveaus: leerlingen, leerkrachten en organisatie.

Dag De Baere

Educatief consulent & Leerkracht wetenschappen, met een passie voor de combinatie van wetenschap, innovatie en onderwijs

Leersprongen verduurzamen

#school #brede school #zomerschool #leerbuddy

Via de workshop ‘Leersprongen verduurzamen’ gaan we samen grasduinen in het bestaande materiaal van Leerbuddy Vlaanderen. Daarna gaan we in dialoog en wisselen we uit over de manier waarop jullie leersprongen stimuleren. Tot slot blikken we vooruit om jullie eigen werking in een duurzaam beleid te verankeren.

Voor wie: alle ankerfiguren en beleidsmedewerkers van lokale besturen, onderwijswerkingen en buddy/tutorwerkingen.

Sofie Mestdagh – Leerbuddy Vlaanderen & ‘It takes a village to raise a child.’

Kinderen en jongeren kansen geven en een context creëren waarin ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen is een van de redenen waarom ik als regioverantwoordelijke bij Leerbuddy Vlaanderen met volle passie werk.

Krachtig aan de slag als Leerbuddy

#brede school #leerbuddy

Als leerbuddy kom je vaak in een totaal nieuwe context met een duidelijke ondersteuningsvraag. Hoe begin je eraan? Welke competenties heb je nodig? Welke relatie bouw je op met de leerling, de leerkracht(en), de school, de ouders, …? In deze workshop staat Riet stil bij de Leerbuddytool. Aan de hand van deze tool reflecteer je over hoe je je begeleiding tot een succes kunt maken, vanuit een integrale aanpak.
Ook als lerarenopleider of lokale werking wil je dat je (leer)buddy zo krachtig mogelijk een jongere met (leer)noden ondersteunt. Met deze tool kun je je (leer)buddy voorbereiden, ondersteunen, doen reflecteren en groeien.

Riet Vanhoutte – Leerbuddy Vlaanderen

“Bij Leerbuddy Vlaanderen ben ik steeds op zoek naar de juiste koppeling van talenten en ondersteuningsvragen waardoor kwetsbare jongeren kansen krijgen in deze complexe maatschappij. Dit doe ik vanuit een waarderende benadering en een voortdurende inzet om geletterdheidskrachtige leeromgevingen te creëren. Steeds samen met partners, met een grote liefde voor taal & leren, met de blik op kansen om talent te ontwikkelen, via de cirkels van succes.”

Lezing: Wat is kleurenblindheid en welke gevolgen heeft het in het onderwijs?

#klas #school #brede school #zomerschool #leerbuddy

Heel wat scholen en bedrijven in Vlaanderen hanteren een kleurenblinde aanpak. Dat wil zeggen dat ze ‘kleur’ (en bij uitbreiding culturele achtergrond van de mensen) niet als relevant achten in hun werking of deze raciale/culturele verschillen eerder negeren. Hoewel dit een neutrale positie lijkt, plaatsen wetenschappers steeds meer vragen bij een kleurenblinde aanpak. Kleurenblindheid blijkt vaak een illusie (we zien immers elkaars ‘kleur’), maar de gevolgen van een kleurenblinde aanpak zijn vaak negatief. Maar hoe kunnen we dan wel op een sensitieve manier omgaan met raciale/culturele verschillen en er optimaal mee omgaan? Daarover gaat deze presentatie.

Professor Orhan Agirdag (Ağırdağ)

Professor in de pedagogische wetenschappen aan de KU Leuven, universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, lid van de Jonge Academie in Vlaanderen en lid van de nationale Curriculumcommissie in Nederland.

Ontwerpen van een rijke speel/leeromgeving

#klas #school #brede school #zomerschool

Spelen is wat kinderen doen. Tijdens dat zelfgestuurde spelen leren ze ongepland en onbewust.
Hoe creëer je een omgeving waarin dat spelend leren of lerend spelen alle kansen krijgt?
Welke materialen, ruimte, speelimpulsen en begeleiding is nodig? Samen denken we na over variatie en keuze, inspelen op interesse en uitdaging.
We maken de krachtige combinatie van spelen en leren mogelijk, op klas- en schoolniveau.

Amke Bailleul

Als speelconsulent wil ik mensen in gang zetten om de wereld voor kinderen speelser te maken. Door samen te spelen, te denken en plezier te maken. Met een rugzak vol ervaring in vorming, onderwijs, werken met groepen en pedagogie breng ik graag ideeën binnen.

Hoe leersprongen faciliteren vanuit een lokaal onderwijsnetwerk?

#brede school #zomerschool

Leuven is een aantrekkingspool voor gezinnen en leerlingen uit de omliggende gemeenten. De onderwijsraad engageert zich met het charter “Onderwijsraad Leuven: Naar een krachtig netwerk van onderwijsactoren met een vernieuwde missie en werking”, om over netten en onderwijsniveaus heen samen te werken in een dynamisch netwerk zodat iedere lerende zijn/haar talenten maximaal kan ontwikkelen. Complexe uitdagingen kunnen antwoorden vinden in het netwerk Samen Onderwijs Maken (SOM). De stad geeft hiermee haar regierol gedeeltelijk uit handen aan haar onderwijspartners. SOM heeft zich gedurende vijf jaar kunnen ontwikkelen in een stad met een stevig draagvlak om in netwerken samen te werken.

Concrete uitdagingen worden door het samenwerkingsverband aangepakt: de Leuvense zomerschool, hoe houd je iedereen aan boord, hoe krijgen vluchtelingen vanuit collaboratieve zorgnetwerken maximaal kansen om te leren en ontwikkelen, hoe bouw je een maakleerplek waar elke lerende toegang tot krijgt? …

Na 5 jaar pionieren zijn er heel wat resultaten zichtbaar. Welk samenspel van factoren bepaalt de ontwikkeling van een lokaal onderwijsnetwerk?

Lore Baeyens

Lore Baeyens is sinds 2016 coördinator van het onderwijsnetwerk Samen Onderwijs maken – SOM Leuven.

Kick-off lerende netwerken Leerbuddy

#brede school #leerbuddy

Leerbuddy Vlaanderen 2.0 wil samen met jou leersprongen verduurzamen in jouw regio en Vlaanderen breed.

Heb je zin om mee leersprongen uit te stippelen? Sta jij te popelen om jouw expertise te delen vanuit je school, je onderwijsinstelling, je lokale werking of lokaal bestuur? Of ben je benieuwd en nieuwsgierig hoe anderen leersprongen verankeren?

Samen – in co-creatie en co-regie – bouwen we aan de (onderwijs)wereld van morgen!

doelgroep: lokale werkingen – lokale besturen – onderwijsmedewerkers

Aarzel niet langer en schrijf je in!

Riet Vanhoutte en Sofie Mestdagh – Leerbuddy Vlaanderen

Riet Vanhoutte:“Bij Leerbuddy Vlaanderen ben ik steeds op zoek naar de juiste koppeling van talenten en ondersteuningsvragen waardoor kwetsbare jongeren kansen krijgen in deze complexe maatschappij. Dit doe ik vanuit een waarderende benadering en een voortdurende inzet om geletterdheidskrachtige leeromgevingen te creëren. Steeds samen met partners, met een grote liefde voor taal & leren, met de blik op kansen om talent te ontwikkelen, via de cirkels van succes.”

Sofie Mestdagh: “Kinderen en jongeren kansen geven en een context creëren waarin ze zich kunnen ontplooien en ontwikkelen is een van de redenen waarom ik als regioverantwoordelijke bij Leerbuddy Vlaanderen met volle passie werk.”

Zomerscholen duurzaam én lokaal verankeren

#brede school #zomerschool

Zomerleren is niet hetzelfde als schools leren

Het Onderwijscentrum van de Stad Gent heeft ondertussen twee jaar ervaring met de organisatie van zomerscholen, en al veel langer met de organisatie van bredeschoolzomerkampen. We doen dat vanuit twee perspectieven – als organisator én als lokale onderwijsregisseur -, en vanuit één visie op leren tijdens de zomer: leren in een zomerschool is immers iets ander dan leren op school. Want ook voor kinderen en jongeren die nood hebben aan pedagogisch-didactische ondersteuning tijdens de zomer is het vakantie. Wij geven ons zomeraanbod vorm vanuit een brede visie op leren. We willen vooral kinderen met kwetsbare achtergrond ‘rijke leerervaringen’ bieden, waarvan ze verstoken zouden blijven mochten we geen zomerscholen organiseren. Op die manier willen we leerverlies door ‘zomerterugval’ tegengaan, en aldus verdere leerachterstand voorkomen, eens het nieuwe schooljaar is gestart. Het eerste jaar was een jaar van proberen. Het tweede een jaar van consolideren wat goed zat, verbeteren wat beter kon. De uitdaging volgende jaren: ons aanbod lokaal verankeren, en de scholen beter in het aanbod betrokken krijgen. Hoe we dat in Gent aanpakken, kom je te weten tijdens deze workshop.

Eddy Van De Walle

Algemeen beleidsmedewerker, Onderwijscentrum, Stad Gent.

Digitale leerkansen na corona

#klas #school #zomerschool

Iedereen die voor de klas staat of bijdraagt aan groeikansen voor leerlingen, heeft de voorbije periode de voor- en nadelen van digitaal onderwijs ondervonden.

Soms was het met het water aan de lippen of erger, anderen voelden zich als een vis in het water. Ook zo bij de leerlingen. 

Wat nemen we mee uit deze ervaring en waar liggen groeikansen voor iedereen, nu en later?

Welke meerwaarde halen we uit datagedreven onderwijs? 

Hoe zorg je dat de (toekomstige) blended of hybride aanpak ook een hoger leerrendement oplevert?

Wat kunnen we meer met de online toepassingen die we nu toch leerden gebruiken en helpen ze effectief om iedereen te bereiken?

 

Misschien is digitale didactiek wel een deel van het antwoord.

Erik Devlies

Schoolmaker bij team Digitaal. Interesse in alles wat met digitale didactiek te maken heeft (o.a. via edushift.be). Stond 22 jaar voor de klas en heeft ervaring met differentiatie d.m.v. ICT.

Laurens Meeus

Leerkracht, coördinator taalbeleid en medewerker Schoolmakers

Hoe ouderbetrokkenheid leersprongen bevordert

#klas #school #zomerschool

Alle ouders willen dat hun kinderen het goed doen op school. Daarmee helpen is soms makkelijker gezegd dan gedaan. Door bewust in te zetten op contact met ouders en hen actief te betrekken krijg je meer inzicht in drempels waar ze op stoten en maak je hen mee eigenaar van het leerproces van hun kind. Ontdek hoe jij hier als school en leerkracht mee kan beginnen (en hoe je dit al goed doet).

Annemie Duquet

Weekendschool lead & pedagogical manager bij Tada

Post-COVID: hoe verankeren we de geleerde lessen en het leren van de school zelf?

#school

Corona leerde ons dat er veel meer mogelijk is in scholen dan ooit eerder gedacht werd: er werd ongezien veel geëxperimenteerd, uitgeprobeerd en veranderd. De kunst bestaat er vandaag in om deze samenwerk- en leercultuur te blijven vasthouden, verduurzamen en inbedden in onze schoolorganisatie van vandaag en morgen.
Vanuit het boek ‘Iedereen Schoolmaker’ worden kapstokken en kaders aangereikt om de geleerde lessen uit de afgelopen periode te borgen en verder uit te bouwen.

Bert Smits

Bert Smits is sociaal pedagoog, coach en maatschappelijk ondernemer: “ik wil scholen sterken in het idee dat de ruimte en de vrijheid tussen de palen veel groter is dan ze denken. Ik wil scholen ‘vrijmaken’, en dat samen met het team en de directie.”

Meer ZeG in je leren?!

#klas

Met de “ZeG-box” wil het Expertisecentrum Education & Development van UCLL zelfsturing meer begrijpbaar en bespreekbaar maken in het onderwijs.

Wat ZeG je? ZeG staat voor ‘meer Zelfsturing en Groei in je leren’. In de ZeG-box vind je materialen die je stapsgewijs ondersteunen om met zelfsturing aan de slag te gaan in jouw klas. We verkennen samen de mogelijkheden in deze workshop. Ontdek hier al een glimp.

https://www.youtube.com/watch?v=UXxjkwlxmb8

https://www.zeg.ucll.be/

Sylvia Mommaerts, An Dumoulin en Hannelore Verstappen

Sylvia Mommaerts, An Dumoulin en Hannelore Verstappen zijn de ontwikkelaars van de ZeG-box.

Ze zijn als onderzoekers verbonden aan het expertisecentrum ‘Education & Development‘ van de UC Leuven-Limburg.

Kies de workshops waar je graag wil aan deelnemen en schrijf in via deze link: